Hur flexibelt är det att nå ert affärssystem idag?