1. Hvor mange kostnadsfaktura har dere per år?

Kostnadsfaktura er de som ikke er matchet (knyttet) til en innkjøpsordre.

0 stk per år

0 stk per år
75 000 stk per år

2. Hvor mange varefakturaer har dere per år?

Varefaktura er fakturaer som går å matche (knytte) mot en innkjøpsordre, og der fakturaen (ofte) har et innkjøpsordrenummer på seg.

0 stk per år

0 stk per år
100 000 stk per år

3. Anslått lønnskostnad

Angi en lønnskostnad (gjennomsnittskostnad) for de personer som på ett eller annet vis jobber med håndteringen av leverandørfakturaer

450 NOK/time

300 NOK/time
1 000 NOK/time
  • 1
  • 2