Hvor stor er deres nåværende lagerverdi?*

0 MNOK

0 MNOK
300 MNOK

Cirka foreldelse / svinn?*

2 %

0 %
10 %

Årlig salgsmengde*

0 MNOK

0 MNOK
1 000 MNOK

Hvor mange jobber med innkjøp på heltid?*

Omtrentlig antall heltidsansatte som i dag jobber med innkjøp. Dersom noen jobber deltid, angi 0,5.

0 Heltidsansatte

0 Heltidsansatte
20 Heltidsansatte